Daimaru Kyoto

79 Tachiuri Nishi-machi, Shijo-dori, Takakura Nishi iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8511